Kapcsolat

Üzemeltető:
Molnár Péter

Többes biztosítási -és pénzügyi közvetítő

MNB reg.szám: 105021523829


Cég székhelye:
 
6351 Bátya, Kalocsai út 65.

Iroda:
6300 Kalocsa, Szent István K. út 70.
Adószám: 
633066851-1-23

Telefon:
06/30-207-1287

E-mail:
penzugyibroker@t-online.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
9.00 - 17.00 óráig

Egyeztetett időpontban, akár más helyszínen is tudunk tárgyalni!

Kötelező felelősség

KÖTELEZŐ  GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

(KGFB)

 

 

Az Országgyűlés 2012 október 8-án elfogadta a KGFB (kötelező gépjármű felelősség biztosítás) törvény módosításáról szóló javaslatot.

  • Ebben a legfontosabb változások:

 

  • hogy a biztosítók 2013. január 1-jétól szabadon, évente több alkalommal is módosíthatják KGFB -díjtarifáikat. A  módosítást azonban legalább 60 nappal a hatályba lépés előtt   közzé kell tenniük.
  • A biztosítók a jövő évtől kezdve évente többször is hirdethetnek KGFB-díjat, de az ügyfelek a biztosítást továbbra is csupán évente egy alkalommal, az adott biztosítási szerződés évfordulóján tudják felmondani (és a díj nem változik az adott biztosítási időszakban).
  • Jövő évtől a biztosítóknak nem kell meghirdetniük a nyomtatott sajtóban a díjtarifákat, elegendő lesz elektronikusan - saját honlapjukon, a PSZÁF, valamint a MABISZ honlapján – közzétenni azokat.
  • Az ügyfeleket érintő további újdonság, hogy 2013. január 1-jétől kötelezővé válik a kártörténeti rendszer azonosító számának használata.

Miért kötelező a felelősség biztosítás?

A kötelező felelősség biztosítás (KGFB) kötése a biztosító számára is kötelező. Vagyis a biztosító nem „válogathat”, nem utasíthatja el az ügyfelet, amennyiben az a jogszabályoknak megfelelően akarja megkötni biztosítását.

Az üzemben tartó és a tulajdonos is kötelezett a kötelező biztosítás megkötésére a 2004. július 01-től megváltozott kormányrendelet értelmében. Azon gépjárművek, melyeket a KRESZ gépjárműnek minősít, tulajdonosa kötelezett a járműre kötelező biztosítást kötni. Vannak forgalmi engedélyre nem kötelezett gépjárművek (pl.: segéd motorkerékpár), ahol a kötelező biztosítás meglétét egy, a járművön elhelyezett igazoló matrica tanúsítja.

                               

Az új típusú forgalmi engedélyben az üzembentartó van feltüntetve. A 2004 júl. 01-től érvényes jogszabály szerint a tulajdonos is kötelezett a kötelező biztosítás megkötésére. Érdemes tudni, hogy a jogszabály lehetőséget biztosít a tulajdonos számára is, hogy megkösse a kötelező biztosítást.(190/2004)-es kormányrendelet előírja, különbséget tesz új belépő, és szerződéssel már rendelkező üzembentartó között.

Kötelező biztosítás kötésénél új belépőnek kell tekinteni, akinek 2 éven belül nem volt azonos kategóriájú kötelező biztosítása. A kötelező biztosítás rendszerében,  ekkor A-00 bonus-malus besorolást kap.

Azokat az üzembentartókat, akik már rendelkeztek 2 éven belül azonos kategóriájú kötelező biztosítással, nem új belépőnek kell tekinteni. Biztosítóváltásnál a nem új belépőknek kártörténeti igazolást kell kérni az előzménybiztosítótól, hogy a megfelelő bonus-malus rendszerbe kerüljön az üzembentartó.

A kötelező biztosítást alapesetben határozatlan időre, de bizonyos esetekben határozott időre kötjük. Ilyen kivételek a „P”, „V” , „Z” , „E” rendszámú gépjárművek.

A jogosítvány nem feltétele a kötelező biztosítás kötésénél!A kötelező biztosítás – nevéből is adódóan – a Casco biztosítással ellentétben nem egy választható autóbiztosítás. Kötelező megkötni minden közlekedési eszközre, melyet a KRESZ gépjárműnek minősít. A tulajdonos, üzembentartó is felelős a kötelező biztosítás megkötéséért. A KGFB az általunk okozott kárt a károsult személynek megtéríti. Ez a biztosítás a károsult fél érdekét képviseli, mert ha káresemény történik, az ő kárát fizeti ki a biztosító.

A KGFB díja fizethető csekken vagy átutalással, negyedéves, féléves, és éves gyakorisággal. A kötelező biztosításokhoz egy un. bonus-malus rendszer tartozik. A BONUS díjkedvezményt, míg a MALUS pótdíjat jelent.

Ha nincs érvényes kötelezőnk, és gépjárműveinkkel más számára kárt okozunk, a károsult részére a MABISZ rendezi a kárt minősített esetekben. Ezt követően azonban a MABISZ a kárt, az összes felmerülő költségekkel együtt követelni fogja tőlünk. Többek között ezért is nagyon fontos, hogy ne vegyünk részt a közlekedésben olyan autóval, amelyre nincs kötve kötelező autóbiztosítás.

 2012.01.01-től bevezették a baleseti adót amely, a  gépjármű éves díjának a 30%-a !

 

Baleseti adó – avagy nélküle a kötelező biztosítás fedezetlenné válhat!

2011. év végén született végleges döntés a kötelező biztosítás rendszeréhez kapcsolódó baleseti adó bevezetéséről. Habár rengeteg hír szólt az új kötelező biztosítás adóról, sokan mégsem hallottak róla, a biztosítók és alkuszok pedig bajban vannak annak beszedésének a módjával.

A baleseti adó nem más, mint az előző évben kialkudott kötelező biztosítás 30 %-a de semmiképpen sem lehet több gépjárművenként napi 83 Ft. -nál. Ezt az összeget együtt kell befizetni a kötelező biztosítással. Mivel azonban sok biztosító nem tudja az autóbiztosítást és az erre rákerülő baleseti adót egy csekken kezelni, így meglepődhetnek azok az autó tulajdonosok, akik ugyanarra a gépjárműre vonatkozó, több különböző összegű csekket is kapnak.

Nagyobb gondot jelenthet azonban a banki átutalással fizetőknek a baleseti adó, abban az esetben, ha az ügyfél limitálja a levonható összeget, hiszen ilyenkor a baleseti adót nem tudják hozzáadni, a gépjármű pedig fedezetlenné válik, és megszűnik a kötelező biztosítás is.

Ha az autós nem fizette, és megszűnt a szerződése, akkor az üzembentartónak fedezetlenségi díjat kell fizetnie. A díjat a MABISZ kártalanítási számlájára kell befizetni, ami akár 100.000 Ft összegekre is rúghat.

Amennyiben az együttes összegénél kevesebbet fizet az ügyfél, úgy a törvény szerint ebben az esetben, részben vagy egészben kötelezettségének eleget tett, de ilyenkor a biztosító felszólítást küld az ügyfélnek, amelyben kéri majd a hiányzó kötelező biztosítás díj, vagy baleseti adó határidőig való befizetését.

Djnnemfizetés esetén az egész akár rendszámvesztéssel is járhat, de előbb a nem fizető autótulajdonosok neve bekerül az országos adatbázisba. Ezután az okmányirodák döntenek majd arról, hogy kikerüljön –e az adott gépjármű a forgalomból.

Amennyiben az ügyfél az előírt, és a biztosító által megállapított kötelező biztosítás díjat és a baleseti adót befizette a biztosítónak, akkor az autósnak semmilyen negatív következménnyel nem kell számolni.

Azt javasoljuk tehát, hogy az autótulajdonosok ellenőrizzék, befizették-e a kötelező biztosítás díját és a baleseti adót. Ha a befizetési csekk nem érkezik meg időben, vagy nem történik meg a banki átutalás a határidő lejárta előtt, akkor mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot biztosítójukkal, bankjukkal. A kötelező biztosítás díj befizetésére a 60 napos türelmi idő értelmében tehát február végéig van lehetőség. Ha a gépjárművet a tulajdonos nem használja, és nem kíván fizetni utána kötelező biztosítás díjat, úgy csak abban az esetben mentesülhet kötelező biztosítás díjfizetés alól, ha kérvényezi az autó kivonását ideiglenesen a forgalomból.

Kötelező biztosító váltás, felmondás


2010 január 1-től megszűnt az év végi kötelező biztosító váltás. Az új szabályozás szerint a kötelező biztosító váltás, a szerződéskötés dátumához lesz kötve. Ennek oka, hogy a biztosítók nem tudták feldolgozni a rengeteg felmondási szerződést, és az új biztosítási szerződések kipostázása is gyakran késett.

Ha biztosítót szeretnénk váltani, vagy csak újra akarjuk kötni kötelező biztosítási szerződésünk, akkor a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal kell azt írásban felmondani. Ezzel egy időben általában meg is kötjük az új biztosítást, de ez nem kötelező. Az új kötelező biztosítás megkötésére a fennmaradó 30 napon belül is lehetőség van.

A 2010-től a biztosítási évforduló a szerződéskötést követő egy év, azaz aki 2010. 02. 10.-én új kötelező biztosítást kötött, az 2011.02.10.-én fogja tudni újrakötni a biztosítását, a felmondásnak előtte egy hónappal be kell érkezni a biztosítóhoz.

Amennyiben nem ezt az egyszerű módszert választja (online kötelező biztosító váltás), úgy felmondásnál mindenképp törekedjen arra, hogy a felmondási szerződésből egyértelműen derüljön ki, mely biztosításról van szó! Legfontosabb talán a kötelező biztosítás kötvényszáma, melyet a biztosítási kötvényen vagy a befizetést igazoló csekken talál. Szerepeljen a felmondáson továbbá a gépjármű típusa, rendszáma, és az üzembentartó neve. Kötött formája nincs a felmondásnak.

Amennyiben díj nemfizetés miatt szűnt meg a kötelező biztosítás, akkor az új autóbiztosítást csak ugyanannál a biztosítónál lehet megkötni, az adott biztosítási időszakra.

50 nappal a szerződés évfordulója előtt, a biztosító társaság köteles az ügyfelet tájékoztatni a megváltozott/következő időszak biztosítási díjairól.

Tartsuk magunknál a befizetést igazoló csekket, átutalásos bizonylatot, mert rendőrségi igazoltatáskor, és más jogszabály szerinti esetekben a kötelező biztosítás meglétét igazolni kell. Ameddig nem küldte meg a biztosító a csekket, átutalási megbízást (új biztosítás – kötelező biztosítás váltás esetén), addig tartsuk magunknál a kinyomtatott ajánlatot.

Kötelező biztosítás díjfizetés késedelem

A 2011. évi szabályozás szerint, 45 nap fizetési késedelem lehetséges, azonban a biztosító a kötelező biztosítás szerződést csak 60 nap után törölheti.

Kötelező biztosítás használt autó vásárlásakor

Használt gépjármű vásárlása esetén, addig nem történhet meg a névre íratás, amíg nincs érvényes kötelező biztosítás kötve. Mielőtt az okmányirodába menne az átíratást intézni, meg kell kötni a KGFB szerződést.

Károkozás, karambol, kártérítés, kötelező biztosítás

                       

Amennyiben káresemény történt (karambol),- nagyobb károk esetén( 200-300.000 Ft felett) legjobb ha rendőrt hívunk az kár eseményhez. A rendőrség által készített baleseti jegyzőkönyvet a biztosító maradéktalanul elfogadja. Személyi sérülés esetén kötelező rendőrt hívni!

Dönthetünk úgy is, hogy nem hívunk rendőrt és saját magunk dokumentáljuk a biztosítási eseményt. Erre legjobb az Európai kárbejelentő (kék-sárga) nyomtatvány, ha nincs kéznél, akkor egy sima papírra is fel lehet jegyezni az adott körülményeket. Mindkét gépjármű adatait, személyes adatokat, a kötelező biztosítás kötvényszámát is jegyezzük fel. Segítsük rajzzal, fényképpel a biztosítókat az esemény tisztázásához. Fontos, hogy a „jegyzőkönyvet” mindkét fél írja alá.

Karambol esetén a károsultnak 30 napon belül, a kárt okozónak 5 napon belül be kell jelenteni a káreseményt a biztosítójának. Ezt már a saját biztosítónknál is megtehetjük, nem fontos a károkozó biztosító cégéhez menni.

- Ha kötelező biztosítás szerződéssel nem rendelkező, vagy forgalomba nem helyezett, valamint forgalomból kivont autóval okoznak önnek kárt, úgy a MABISZ kártalanítási számla téríti meg az önnek okozott kárt egyes esetekben. Kötelező autóbiztosítás hiányában az üzembentartótól azonban a MABISZ követelni fogja a kártérítés teljes összegét, a felmerülő költségekkel együtt.

Karambol külföldön

Ne írjon alá semmit, amit nem ért! Ha egy mód van rá, külföldi karambol esetén hívjunk rendőrt! Ugyanezt tudjuk javasolni akkor is ha Magyarországon karambolozik, külföldi rendszámú járművel. Ha nem akarnak rendőrt hívni, akkor az Európai Kárbejelentő Lapot töltsük ki! Ezek sok esetben egységes formanyomtatványok. Ha Ön volt a vétkes fél, igyekezzen minél hamarabb értesíteni biztosítóját, legkésőbb hazaérkezése után 8 napon belül. Ha Ön vétlen fél volt a balesetben, itthon keresse fel a betétlapon szereplő kötelező biztosító hazai kirendeltségét.

Kötelező biztosítás bonus-malus rendszere

A kötelező biztosítás bonus-malus rendszerben működik. A bonus a díjkedvezményt jelenti, míg a malus a pótdíjat. A megfigyelési időszakban, amennyiben nem történt kárkifizetés, a szerződő bonus besorolása eggyel nő. Ha viszont, ebben az időszakban történt kárkifizetés, akkor a következő évben pótdíjat köteles fizetni. Egy kár esetén a bonus-malus besorolásban kettőt lépünk vissza.

A bonus -malus rendszer az üzembentartó személyéhez kötődik. Amennyiben eladjuk autónkat, akkor ugyan a kötelező autóbiztosítás megszűnik, de az elért bonus-malus fokozat megmarad.

Bonus-malus rendszere az üzembentartót terheli. A kötelező biztosítás bonus-malus rendszerében, a pótdíj, és a díjkedvezmény is az üzembentartó személyéhez köthető. Független például attól, hogy az üzembentartó vezette-e a gépjárművet karambol esetén, ami később a biztosító részéről kárkifizetéssel járt.

Ha valaki jogosulatlanul használ gépjárművet, és káresemény történik, az üzembentartót nem terheli a kötelező biztosítás bonus-malus rendszerében visszasorolás. Az üzembentartónak azonban igazolnia kell (pl. rendőrségi feljelentéssel), hogy a gépjárművet jogosulatlanul használták. A kötelező biztosítás bonus- malus rendszerben, az új belépők A00 besorolást kapnak.

Kötelező biztosítás flotta kedvezmény

Kötelező biztosítás megkötésénél flotta kedvezményt min. 5 db gépjárműtől lehet igénybe venni. Ezen kedvezményre nemcsak cégek, hanem magánszemélyek is jogosultak. Kötelező biztosítás flotta kedvezmény csak akkor adható, ha ugyanaz a cég vagy magánszemély van a forgalmi engedélybe üzembentartóként bejegyezve.

Kötelező biztosítás megszűnése, szüneteltetése

- A kötelező biztosítás érdekmúlás vagy felmondás esetén szűnik meg. Az érdekmúlás tényét igazoljuk a biztosító felé! Például küldjük el a biztosítónak az adás-vételi szerződést! A kötelező biztosítás kockázatviselése a szerződés keletkezésének napjától szűnik meg.

- Forgalmi engedélyre kötelezett gépjármű esetében lehetőség van a kötelező biztosítás díjfizetésének szüneteltetésére. Ennek feltétele, hogy a gépjárművet ki kell vonni ideiglenesen a forgalomból 2-6 hónapig. Igazoljuk a biztosító felé írásban, hogy a forgalomból ideiglenesen ki lett vonva a gépjármű!

Kötelező biztosítás meglétének igazolása az EU-ban

Az itthon megkötött kötelező biztosítás szerződés, újabb költségek nélkül biztosítja számunkra az EU-ban az előírt minimális biztosítást. Kiterjed az Európai Gazdasági Térség tagállamaira, valamint Svájc, Norvégia, Izland. A kötelező biztosítás igazolásra külföldön egy nemzetközileg elismert kártyával van lehetőség (itthon zöldkártya), valamint a biztosítási kötvénnyel van lehetőség. Érdemes a biztosítót felhívni, hogy az adott országban érvényes e a kötelező biztosítás. Mielőtt külföldre indulunk, vigyünk magunkkal Európai Kárbejelentő Lapot.

Kötelező biztosítás fedezetlenségi díj

A 2010-től érvényes kötelező biztosítási törvény szerint az eddig elmaradt díj, fedezetlenségi díjként fog szerepelni. A fedezetlenségi díjat a fedezet nélküli időszakra kell fizetni arra az időre, amikor az üzembentartónak biztosítási kötelezettsége lett volna. A kötelező biztosítás díj fizetése az üzembentartó kötelessége. A díjat az adott biztosító szedi be, a befolyt összeget pedig a MABISZ kezeli, miután a MABISZ kártalanítási számlára kerül.

A fedezetlenségi díjból a kötelező biztosítás nélküli gépjárművek által okozott kárt fizeti ki a kártalanítási számla a károsult részére. Természetesen a kárt okozó, biztosítás nélküli gépjármű üzembentartójától a MABISZ követelni fogja a kártérítés teljes összegét a felmerülő költségekkel együtt.